Cenově dostupná operace žaludečních rukávů v Turecku

Cenově dostupná operace žaludečních rukávů v Turecku

Operace gastrických návleků patří dnes mezi nejpreferovanější chirurgické zákroky z hlediska podpory hubnutí. Tento postup je také známý jako operace zmenšení žaludku. Tato praxe, která omezuje příjem potravy žaludku a je prvním krokem při hubnutí, je mimořádně oblíbená. Kromě toho existuje při operacích žaludečních rukávů také možnost snížení vstřebávání potravy žaludkem, i když v menší míře.

U pacientů, kteří podstoupí proceduru gastrického rukávu, dojde ke snížení chuti k jídlu. Než začne hubnutí, může být inzulinová rezistence narušena a na normální úrovni. Proto jsou jeho přínosy ve výživě poměrně vysoké.

Proč se provádí operace trubicového žaludku?

U rukávové gastrektomie se žaludek laparoskopickými postupy vytvaruje do tvaru trubice nebo banánu. Systémově je v trávicím systému dlouhá tenká trubice z jícnu do všech orgánů. V tomto systému se liší pouze jeden žaludek. Žaludek má tvar spíše jako vak než jako trubka, protože slouží jako zásobní nádrž na výživu.

Operace žaludečních návleků je založena na chirurgickém odstranění velké části žaludku za účelem snížení příjmu potravy. V tomto ohledu nepřipadají v úvahu situace jako umístění jiného předmětu do žaludku. Díky zmenšení žaludku je příjem potravy mnohem menší.

Kdo může být aplikován na tubusovou žaludeční chirurgii?

Aby bylo možné rozhodnout o operaci rukávové gastrektomie, je důležité zvážit některé zdravotní problémy. Pokud je index tělesné hmotnosti lidí ve věku 18-65 let nad 40, jsou tito lidé nazýváni pacienty s těžkou obezitou. U těchto pacientů je možné aplikovat gastrický návlek. Tento postup lze také použít u jedinců, kteří mají problémy s diabetem 2. typu v důsledku nadváhy.

Procedury žaludečních návleků lze provádět u lidí, kteří mají problémy se spánkovou apnoe nebo hypertenzí kvůli nadváze. Tento postup se neprovádí z estetických důvodů nebo z důvodu slabého vzhledu.

Jak se provádí procedura žaludečního rukávu?

Operace žaludečních návleků je zákrok obvykle prováděný v celkové anestezii. Kromě toho jsou tyto aplikace prováděny uzavřenými, tedy laparoskopickými metodami. Po rozhodnutí o operaci se provádějí potřebná vyšetření, rozbory a kontroly. Pokud jsou všechny údaje v pořádku, lidé mohou podstoupit operaci žaludečního rukávu.

Během chirurgického zákroku se provede 1 nebo 4-5 řezů v závislosti na těle osoby a provádějí se postupy. Protože se jedná o laparoskopické řezy, jsou extrémně malé. Z estetického hlediska nebudou na povrchu kůže žádné problémy. Kromě toho neexistuje nic jako zjizvení z řezů.

Při redukčních postupech pomocí žaludeční manžety se ke vstupu do žaludku umístí trubice o průměru jícnu, aby se zabránilo přílišnému zmenšení žaludku. Tato trubice je také známá jako kalibrační trubice. Tímto způsobem se žaludek zmenší tak, že se stane pokračováním jícnu. Tímto způsobem nedojde k problémům, jako je stenóza nebo obstrukce žaludku.

Po provedení nezbytných opatření se postup provádí řezáním žaludku od konce ke konci. Po ukončení aplikace se odstraní kalibrační trubička umístěná u vstupu v první části ordinace. Poté se používají speciální techniky ke kontrole, zda v některé části žaludku nedochází k úniku. Vzhledem k tomu, že pacienti dostávají během operace celkovou anestezii, nepociťují žádnou bolest ani nepohodlí. Po operaci lidé nepociťují vážnou bolest. Vzhledem k tomu, že operace žaludku se provádějí uzavřeným způsobem, tedy laparoskopicky, je možné výkon provést bez nutnosti řezu břišních svalů a břišních blan. V prvních dnech po zákroku může být v žaludku napětí nebo tlak. V takových případech lze problémy řešit pomocí léků proti bolesti. Lidé mohou snadno začít chodit večer v den operace.

Jak dlouho trvá operace zmenšení žaludku?

Ošetření gastrickým návlekem se za normálních podmínek provádí v období 1,5 hodiny. Zákrok je možné provést laparoskopicky bez poškození orgánů. Protože jsou vstupní a výstupní části žaludku chráněny, je zajištěna kontinuita v trávicím systému. Tímto způsobem jsou rizika po operaci sleeve gastrektomie poměrně nízká.

Postup operace žaludečního rukávu

Operace žaludečních návleků se používá u jedinců s těžkou obezitou, nazývanou superobézní, jejichž body mass index je nad 50 kg/m2. Navíc je možné jej bezpečně aplikovat jedincům v kategorii obézních i v případě, že jejich index tělesné hmotnosti je nižší než 50 kg/m2.

Většina jedinců, kteří podstoupili operaci rukávové gastrektomie, ztratí většinu své nadváhy během 1 roku. Míra komplikací, které mohou nastat v důsledku operace, je přibližně 8 %. Z tohoto důvodu patří operace gastrických rukávů mezi bezpečné postupy pro pacienty s obezitou. Kromě toho příznaky související s diabetem vymizí u 66 % pacientů. Po aplikaci se celkový zdravotní stav pacientů začíná rychle zlepšovat.

Při aplikaci žaludečních návleků se objem žaludku lidí snižuje. Tímto způsobem je zajištěno, že množství kalorií a živin, které konzumují najednou, je omezeno. Z tohoto důvodu patří mezi nejpreferovanější aplikace v chirurgii obezity. Tento postup je v lékařském jazyce také známý jako rukávová gastrektomie. Při tomto postupu se 85 % žaludku rozřízne a odstraní podél linie stapleru, počínaje spodní částí žaludku, nazývanou antrum, a končící v proximálním smyslu. Tímto způsobem se snižuje kapacita žaludku. Vzhledem k tomu, že vzhled žaludku po operaci je jako sonda, nazývá se tento postup rukávem gastrektomie.

Rukávová gastrektomie se provádí laparoskopicky pomocí malých řezů na břišní stěně. Vzhledem k tomu, že není nutná otevřená operace, doba rekonvalescence je poměrně krátká a riziko infekce v důsledku operace není příliš vysoké. V tomto ohledu jde o jeden z postupů, který je pro pacienty mimořádně výhodný. Umožňuje vážnou ztrátu hmotnosti i v případech pokročilé obezity. Kromě toho jsou chráněny všechny svaly svěrače kolem žaludeční chlopně. Tímto způsobem lze snadno udržet oddělení mezi žaludkem a jícnem. Díky této vlastnosti je operace sleeve gastrektomie mnohem výhodnější než jiné aplikace bariatrické chirurgie.

Kolik hmotnosti se ztratí při operaci žaludku?

Při operaci rukávové gastrektomie se pouze sníží kapacita žaludku a sníží se příjem potravy a kalorií. Kromě toho není ovlivněno vstřebávání živin ve střevech jako u jiných metod. Při aplikacích, kde je ovlivněno vstřebávání živin, se mohou u jedinců vyskytnout některá onemocnění, zejména nedostatek železa. Z tohoto důvodu operace rukávové gastrektomie poskytuje nejen léčbu onemocnění obezity, ale má také funkci ochrany celkového zdraví jednotlivců. V tomto ohledu jde o velmi spolehlivou aplikaci oproti jiným metodám.

Ghrelin, také nazývaný hormon hladu, je hormon vylučovaný z části žaludku zvané žaludeční fundus. Při aplikacích gastrických návleků je odstraněna většina žaludečního fundu. Tímto způsobem dochází k poklesu hormonů hladu vylučovaných ze žaludku. Chuť k jídlu u lidí po operaci žaludečních návleků výrazně klesá ve srovnání s dříve. Všechny tyto účinky zajišťují extrémně rychlé a trvalé hubnutí po zákroku.

S efektem hubnutí jednotlivci zažívají duchovní a fyzickou úlevu v kvalitě svého života. U jedinců s nadváhou se většina nadváhy ztratí do 1 roku po operaci sleeve gastrektomie. U lidí s morbidní obezitou se tyto míry pohybují mezi 40-50. Po operaci se sníží tři čtvrtiny problémů s cukrovkou 2. typu a spánkovou apnoe, což jsou onemocnění vznikající v důsledku obezity, a více než polovina problémů s vysokým krevním tukem a vysokým krevním tlakem. Dochází také ke zlepšení problémů s bolestmi kolen a křečovými žilami nohou. Vzhledem k tomu, že k těmto zlepšením dochází s nástupem hubnutí, nejsou potřeba žádné další postupy. Pacienti také pociťují rychlé zlepšení celkového zdravotního stavu.

Má operace žaludečního rukávu rizika?

Je známo, že operace rukávové gastrektomie má střední a mírná rizika mezi všemi operacemi. Většina pacientů se po operaci nesetká s žádnými problémy. Míra komplikací u operací rukávových gastrektomií se pohybuje kolem 2 %. Vzhledem k tomu, že se operace provádí uzavřeným způsobem, je možné, aby se jednotlivci postavili ve stejný den. Kromě toho jsou lidé propuštěni po 3-4 dnech pobytu v nemocnici.

Lidé se mohou snadno vrátit do normálního života několik týdnů po operaci žaludečního rukávu. Patří mezi aplikace s velmi dobrými výsledky sledování transakcí. Lidé po operaci začnou extrémně rychle hubnout. Během několika měsíců je úbytek hmotnosti pacientů viditelný.

Existuje bolest po operaci žaludečního rukávu?

Zákrok gastric sleeve se provádí v celkové anestezii a laparoskopickými postupy. Z tohoto důvodu vyniká jako velmi bezpečný ve srovnání s jinými chirurgickými zákroky. Kromě toho je míra komplikací při operaci rukávové gastrektomie také poměrně vysoká ve srovnání s jinými operacemi, jako je svorka. Kromě toho přitahuje pozornost výhodnou aplikací, protože poskytuje trvalý úbytek hmotnosti po dlouhou dobu. Poté, co byla vynalezena metoda gastrických rukávů, došlo k poklesu používání svorek a podobných aplikací. Operace gastrických rukávů patří se svými výhodami mezi nejpreferovanější beriatrické zákroky. Po zákroku jsou pacienti během několika dnů propuštěni z nemocnice.

Existuje expanze žaludku po operaci žaludečního rukávu?

Díky operaci žaludeční manžety je odstraněno 80-85 % žaludku. Objem žaludku se tak zmenší přibližně o 100 ml. Po operaci může dojít k určitému zvýšení kapacity žaludku. Pokud však nebudete dbát na výživu v souladu s doporučeními lékaře, může se žaludek příliš zvětšit. V takových případech mohou pacienti po operaci získat zpět váhu, kterou ztratili. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků při operaci rukávové gastrektomie, je třeba dbát na dodržování výživových plánů připravených odborníky v pooperačním období.

Jak by měla být výživa po operaci žaludečního rukávu?

V období 10-14 dnů po operaci žaludeční manžety by pacienti měli dbát na zcela tekutou stravu. Poté by pacienti měli dbát na dodržování dietních programů speciálně připravených odborníky, aby si osvojili zdravou stravu a životní styl.

Pokud má žaludek potíže s výživou, může se znovu rozšířit. V této situaci mohou pacienti opět přibrat na váze. Výběr bílkovin po operaci je nejdůležitější živinou ve stravě. Pacienti by měli dbát na to, aby denně užívali pro ně určené množství bílkovin.

Pozornost je třeba věnovat konzumaci potravin bohatých na bílkoviny, jako je krůtí maso, kuřecí maso, vejce, ryby, ale i mléko a mléčné výrobky. Kromě diety založené na bílkovinách je třeba dbát na to, abyste do jídelníčku zařadili potraviny, jako je ovoce, zelenina a ořechy. Lidé by měli věnovat pozornost své výživě alespoň 3 jídlům denně. Kromě toho je důležité mít k těmto jídlům ještě 2 svačiny. Žaludek tak nezůstává hladový a metabolismus funguje rychle, protože není příliš naplněn.

Kromě toho je nesmírně důležité dbát na to, aby nedošlo k dehydrataci těla. Je důležité, aby pacienti dbali na to, aby konzumovali alespoň 6-8 sklenic vody denně. Kromě toho by se měly užívat také vitamínové, minerální a výživové doplňky, pokud to lékař považuje za nutné.

Přibližně v 15 % případů dochází k opětovnému zvýšení hmotnosti po operaci žaludeční manžety. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby lidé, kteří podstoupili operaci žaludečních návleků, byli pečliví při lékařských prohlídkách, aby se vyhnuli opětovnému přibírání na váze. Je důležité, aby osoby, které podstoupily operaci žaludeční manžety, byly pečlivě sledovány speciálním týmem.

Co je revizní chirurgie po operaci žaludečního rukávu?

Revizní operace se provádí v případě komplikací, jako je nárůst hmotnosti, stenóza nebo únik po operaci sleeve gastrektomie. Nejdůležitějším důvodem revizních operací je, že jedinci opět přibývají na váze.

Nejdůležitějšími důvody, proč pacienti opět přibývají na váze, jsou špatné sledování, nedostatečné informování pacientů nebo nedodržení postupu. Výběr správných revizních operací, které mají být pacientům provedeny, je velmi důležitou otázkou. Revizní operace vynikají tím, že jsou ve srovnání s operacemi na zmenšení žaludku technicky dost obtížné. Vzhledem k tomu, že operace obezity se dnes provádějí často, jsou nutné i revizní operace.

Při laparoskopických aplikacích nedochází k řezání břišních svalů a břišních blan. Po operaci tedy nebudou žádné vážné problémy s bolestí. Léky proti bolesti se podávají pacientům při jakýchkoli potížích s bolestí, které se mohou objevit po operaci.

Po operaci žaludečního rukávu začnou lidé chodit ještě tentýž večer. Obecně platí, že pacienti druhý den nepociťují vážné problémy s bolestí. První den po operaci mohou pacienti pociťovat napětí a tlak. V takových případech postačí použití léků proti bolesti.

Existuje riziko úniku po operaci žaludečního rukávu?

Po operaci obezity je lidem podávána rentgenově neprůhledná tekutina k orálnímu pití. Tímto způsobem se kontroluje, zda nedochází k úniku v žaludku. Je důležité, aby pacienti zůstali v nemocnici a byli sledováni tři dny po operaci. Po operaci žaludeční manžety nebo bypassu musí lidé po propuštění navštívit lékaře v případě horečky nebo nových bolestí břicha, jejichž příčina není známa.

Cvičení po operaci žaludečního rukávu

Absolvování pravidelných sportovních programů pod odborným dohledem po operaci sleeve gastrektomie je nesmírně důležité pro úspěch operace. To umožňuje rychlé uzdravení. Pro jedince, kteří nemají ve zvyku cvičit před operací, může být obtížné nejprve přijmout cvičební programy. Díky hubnutí však mohou pacienti snadno získat sportovní návyky cvičením, které mají rádi.

Po operaci sleeve gastrektomie je třeba dbát na vytvoření speciálních sportovních cvičebních programů pro pacienty. Pacienti by nikdy neměli začít cvičit bez souhlasu svého lékaře. Je důležité, aby lidé začali cvičit pomalu, přibližně 3 měsíce po operaci. Chcete-li rychle zhubnout, měli byste se vyhnout cvičení delším, než je doporučená období.

Ceny žaludečních rukávů v Turecku

Türkiye je jednou ze zemí, které je třeba vidět z hlediska cestovního ruchu. Kromě toho zde velmi úspěšně provádějí i odborní lékaři operace žaludečních návleků. V posledních letech se Türkiye stalo jednou z nejpreferovanějších zemí v rámci lékařské turistiky. Nejdůležitějším důvodem je to, že země je turistická a poskytuje různé léčebné procedury úspěšně a za přijatelné ceny. V Turecku trubice Chcete-li získat podrobné informace o cenách žaludku, můžete kontaktovat naši společnost.

 

Yorum YazIn

Bezplatné poradenství