Cenově dostupný mini bypass žaludku v Turecku

Cenově dostupný mini bypass žaludku v Turecku

Mini bypass žaludku je jednou z nejčastěji používaných technik v léčbě obezity a metabolické chirurgii. Díky této metodě je možné kontrolovaně hubnout. Kromě toho má také tu vlastnost, že předchází nemocem, které se mohou objevit v důsledku nadváhy.

Vzhledem k tomu, že proces hojení je extrémně krátký, je tato metoda často preferována, zejména v poslední době. Je mimořádně úspěšný při léčbě cukrovky 2. typu. Tato metoda, která je alternativou k operaci žaludečních návleků, zmenšuje objem žaludku a lidé se neustále cítí sytí. Tímto způsobem je možné, že jednotlivci snadno zhubnou, protože budou konzumovat mnohem méně jídla.

Během procedury se používají malé nástroje, které řídí pracovní mechanismy střeva i hadičky, čímž snižují rychlost absorpce. Tímto způsobem je možné vylučovat spotřebované živiny bez vstřebávání.

Díky této operaci provedené na dvoumetrovém úseku střev jsou vyřazeny absorpční tkáně. Tímto způsobem klesá množství energie přimíchané do krve. Tímto způsobem je jídlo snědené pacienty vyloučeno, aniž by se mísilo s krví.

Ve třetí fázi léčby žaludečním mini bypassem se provádějí hormonální úpravy. Tímto způsobem je možné minimalizovat stimulaci žaludku. Po zákroku pacienti pociťují mnohem menší hlad. Protože si pacienti neustále myslí, že jsou sytí, množství jídla, které konzumují, klesá. To usnadňuje hubnutí.

Jaké jsou výhody a nevýhody aplikací mini bypassu žaludku?

Stejně jako u všech chirurgických zákroků se mohou při aplikaci minibypassu žaludku vyskytnout některé vedlejší účinky. Pokud se jaterní tekutiny dostanou do kontaktu se žaludkem, může dojít k poškození žaludku. To může způsobit problémy s refluxem, i když je to malá možnost.

Když lidé, kteří mají žaludeční mini bypass, nebudou v průběhu času dodržovat doporučení lékaře, může dojít k extrémnímu úbytku hmotnosti nebo rychlému nárůstu hmotnosti. Po mini bypassu žaludku by lidé měli v prvních dnech jíst tekutou stravu. To může způsobit průjem.

I když má postup některé nevýhody, je to metoda mimořádně účinná, když se vezmou v úvahu její výhody. Navíc je to často preferovaná operace kvůli mnoha zdravotním výhodám. Po operaci musí pacienti přísně dodržovat výživový program. Pacienti mohou začít cvičit přibližně 2 týdny po zákroku. Tímto způsobem jsou podporovány při hubnutí. Kromě toho, pokud se budete vyhýbat cukru a tučným jídlům, které způsobují nemoci a vyžadují chirurgický zákrok, pomůže to jedincům rychleji zhubnout.

Pro koho je žaludeční mini bypass vhodný?

Mnoho lidí je zvědavých, kdo může podstoupit mini bypass žaludku. Kritéria pro výběr pacientů jsou podobná jako u jiných operací a chirurgie obezity. V úvahu se berou různé problémy, jako je index tělesné hmotnosti jednotlivců, věk, stav refluxu nebo kýly, zdraví tenkého střeva a přítomnost metabolického onemocnění. Takové stavy se kontrolují a rozhoduje se, zda je operace pro pacienty vhodná.

Index tělesné hmotnosti

Pro provedení operace je nesmírně důležitá výška, hmotnostní poměr a věk osoby. Tuto operaci lze provést u mladých dospívajících nad 18 let nebo starších jedinců, kteří jsou pro operaci vhodní. Dobré výsledky jsou po aplikaci dosaženy u jedinců morbidně obézních nebo ve skupině obézních a jejichž body mass index je nad 35.

Metabolické choroby

Přítomnost metabolických onemocnění patří mezi problémy, které je třeba vzít v úvahu před operací mini bypassu žaludku. Pokud mají jednotlivci metabolická onemocnění, hodnotí se, jak závažná jsou. Lidé mohou mít pokročilý metabolický syndrom a problémy s cukrovkou 2.

Jak se provádí mini bypass žaludku?

Provádění hubnutí pod dohledem lékaře pomáhá jednotlivcům k mnohem lepšímu životu. Pro pacienty s obezitou je to velmi obtížný a trpělivost vyžadující proces zhubnout pomocí cvičení a dietních programů. U jedinců s obezitou může být provedena operace zmenšení žaludku nazývaná žaludeční mini bypass, aby se vyrovnala s onemocněním.

Lidé s obezitou se mohou v každodenním životě setkat s určitými obtížemi. Tyto;

• Lidé v jejich okolí si mohou dělat legraci z jedinců s obezitou. To způsobuje u pacientů určité psychické problémy. Pacienti se mohou izolovat nebo upadnout do deprese.

• Vzhledem k tomu, že pacienti s obezitou se nemohou snadno pohybovat, mohou potřebovat pomoc zvenčí, aby splnili své potřeby na toaletě.

• Jedinci s obezitou nemohou být tak aktivní jako lidé kolem nich. Problémy s únavou se objevují rychle. To způsobuje problémy s bolestí v jejich tělech.

Lidé, kteří se dostanou do takových situací, se stanou neschopnými užívat si života. V takových případech se mohou pacienti zhoršit. Mohou nastat situace, kdy se o své zdraví následně nestarají. Aby se předešlo takovým situacím, lze provést žaludeční mini bypass, pokud lidé nemohou zhubnout pomocí cvičení a diety.

Část 200 cm od začátku tenkého střeva je vyhrazena pro potraviny konzumované jednotlivci. Tato část, oddělená od tenkého střeva, obsahuje žluč a další tekutiny, které umožňují trávení a vstřebávání. Díky této části lze změnit umístění výstupních částí žaludku.

• Při mini bypassu žaludku se v břišní oblasti vede 1-5 řezů o průměru 6 cm. Prostřednictvím tohoto řezu se do břicha zavádějí nástroje zvané trokar.

• Nástroje potřebné k operaci jsou pomocí kamery umístěny do břicha vstupními sekcemi vytvořenými pomocí trokarů. V tomto ohledu musí být kamery a nástroje používané během procedury tenké a dostatečně dlouhé, aby prošly nástroji nazývanými trokar vložené do břicha.

• Na vstupu do žaludku je vytvořena malá žaludeční trubice. Tato malá žaludeční trubice se odděluje od druhé části žaludku. Po zákroku se žaludek, který budou lidé používat, stane malou trubicovou částí žaludku.

• Velká část oddělená od žaludku zůstává v břiše a pokračuje v produkci sekretu. Na tenké střevo je napojený malý žaludek, který se při aplikaci vytvoří a bude následně použit. Tento výkon tvoří druhou část operace.

• Při vytváření spojení mezi tenkým žaludkem a tenkým střevem vzniklým během operace je přeskočen dvoumetrový úsek na začátku tenkého střeva. Proces připojení je zajištěn z oblasti blízko střední části tenkého střeva.

Jak zhubnout pomocí žaludečního mini bypassu?

Pomocí minibypassu žaludku se lidé zbaví většiny svých nadváhy zhruba za dva roky. Úbytek hmotnosti dosažený pomocí žaludečního mini bypassu nastává v důsledku tří různých účinků. Tyto;

• Při aplikaci minibypassu žaludku je velká část žaludku oddělena a tato část se nepoužívá. Je zabráněno průchodu potravy do této části žaludku. Tímto způsobem tato část časem ztrácí účinnost. Dochází tedy ke snížení množství hormonů hladu vylučovaných ze žaludku. To způsobuje, že pocit plnosti nastává dříve a je mnohem efektivnější z dlouhodobého hlediska.

• Díky mini bypassu žaludku se lidem zmenšuje objem žaludku. Vzhledem k tomu, že se objem žaludku snižuje, pacienti konzumují méně potravy.

• Touto operací se oddělí 200 cm úsek na začátku tenkého střeva od potravních cest. Tato oddělená část je místem, kde probíhá trávení a vstřebávání a nese žluč a další tekutiny. Potraviny procházející tenkým žaludkem vzniklé po aplikaci žaludečního mini bypassu jdou do střední části tenkého střeva. Vzhledem k tomu, že jídlo neprojde prvních 200 cm tenkého střeva, mohou být přebytečné kalorie vyloučeny, aniž by byly absorbovány. Dochází tak k výraznému úbytku hmotnosti. Poté je možné tento váhový úbytek udržet.

Jaká jsou rizika žaludečního minibypassu?

Při proceduře mini bypassu žaludku se většina žaludku stává pasivní. Není však možné, aby byla tato část oddělena od těla. Během operace nedochází k žádnému nářezu ani odebrání orgánů. Tyto orgány nadále zůstávají v břiše, aniž by byly použity. V tomto ohledu je možné vrátit se do původního stavu po operaci mini bypassu žaludku.

Ačkoli rizika minibypassu žaludku nejsou vysoká, jsou následující;

• Mohou se objevit problémy, jako jsou žaludeční vředy, i když vzácně. Díky průběžným endoskopickým kontrolám je možné takové problémy sledovat.

• Aby se předešlo syndromu dumpingu, pacienti by se měli vyvarovat konzumace příliš velkého množství sacharidů.

• Pro snížení rizika refluxu žluči je část střeva, která přivádí žluč, připojena shora dolů. Tok žluči tedy pokračuje z tenkého střeva před dosažením žaludku.

Jaká jsou standardní rizika po gastrickém minibypassu?

• Problémy s kostní resorpcí

• Průjem v důsledku zkrácení střevního prostoru

• Nedostatečná nebo příliš velká ztráta hmotnosti

• Problémy s nedostatkem vitamínů a minerálů v důsledku snížené absorpce tenkého střeva

• Problémy s abscesem nebo infekcí

• Tvorba kamenů ve žlučníku nebo žlučovodu

• Nevolnost a zvracení po operaci

Po operaci mini bypassu žaludku

Je důležité, aby lidé po operaci mini bypassu žaludku zůstali v nemocnici asi 3-4 dny. Pacienti mohou být drženi na jednotce intenzivní péče první 1-2 dny.

• Pacientům jsou podávány potřebné léky, aby se předešlo problémům s krevní sraženinou.

• Aby se předešlo problémům s bolestí, jsou pacientům podávány léky proti bolesti intravenózně.

• Pacienti jsou mobilizováni jeden den po operaci minibypassu žaludku.

• Na chodidla a nohy se nosí speciální ponožky, aby se zabránilo tvorbě krevních sraženin.

• První 2 dny pacienti nemohou konzumovat žádnou pevnou stravu. Pokud nehrozí únik, mohou po 3. dni začít s konzumací vodnatých potravin. Poté mohou přejít na příjem pyré a měkké stravy.

• Po operaci mini bypassu žaludku je zavedena sonda nosem do žaludku na 2-3 dny, aby se evakuoval obsah žaludku.

Komplikace, které se mohou vyskytnout při operaci mini bypassu žaludku, jsou podobné operaci bypassu žaludku podle Roux en Y. Často se setkáváme s problémy s nedostatkem vitamínů a minerálů způsobenými malabsorpcí. Po operaci jsou pacientům podávány multivitaminové doplňky, aby se zabránilo nedostatku vitamínů a minerálů. Kromě toho jsou pacienti každé tři měsíce kontrolováni a jsou jim měřeny hodnoty vitamínů a minerálů. V případě nedostatku je možné zajistit další doplatky.

Jaké jsou výhody žaludečního mini bypassu?

O výhodách žaludečního mini bypassu se podivují lidé, kteří o tomto zákroku uvažují. Obecně se za první měsíc po operaci ztratí 10-15 kilo. Rychlost hubnutí se postupem času začíná snižovat. Míra úspěšnosti při snižování nadváhy po minibypassu žaludku je extrémně vysoká ve srovnání s operací rukávové gastrektomie. Příjem potravy je omezen jak při minibypassu žaludku, tak při operaci rukávové gastrektomie. Je však také možné omezit vstřebávání potravy při operaci žaludečního mini bypassu. Z tohoto důvodu je tato metoda mnohem lepší než žaludeční rukáv, pokud jde o hubnutí nadváhy. Kromě toho přitahuje pozornost také svými lepšími vlastnostmi než gastrická manžeta při léčbě diabetu 2. typu.

Pomocí minibypassu žaludku je možné se během 1 roku zbavit většiny nadváhy. Ve druhém roce se nadváha pohybuje mezi 80–90 %. Díky úbytku nadváhy dojde ke zlepšení onemocnění doprovázejících obezitu. Kromě toho, jak se snižuje zátěž v oblasti pasu a kolen, většina bolestí v těchto oblastech sama mizí. Gastrický mini bypass přitahuje pozornost mnoha výhodami.

• Technicky je RNY mnohem jednodušší metodou než operace bypassu žaludku.

• Míra přibývání na váze je velmi nízká.

• Získávají se trvalá řešení proti cukrovce 2. typu a dalším nemocem.

• Přitahuje pozornost, protože se jedná o recyklovatelný provoz.

• Absorpce potravy je na velmi nízké úrovni.

• Pravděpodobnost komplikací je velmi nízká.

Jaké jsou nevýhody žaludečního mini bypassu?

Nevýhody žaludečního mini bypassu jsou také často diskutovaným tématem.

• U jedinců po operaci mini bypassu žaludku se může objevit reflux žluči.

• Po operaci mohou pacienti potřebovat užívat vitamíny a minerály po celý život.

• V důsledku refluxu se mohou objevit stavy jako gastritida nebo poškození jícnu.

• Tento výkon by nebylo vhodné provádět u lidí s refluxem.

Výživa po operaci mini bypassu žaludku

Existují různé problémy, kterým by pacienti měli věnovat pozornost, pokud jde o výživu po operaci mini bypassu žaludku. Pacienti mohou mít zdravé období se správnou a plánovanou výživou. Výživové programy by měli připravovat lékaři a dietologové, kteří jsou odborníky na problémy související s operací obezity.

Jak dlouho trvá, než se pacienti zotaví po operaci mini bypassu žaludku?

Zotavení pacientů po operaci mini bypassu žaludku se liší v závislosti na jejich konstituci. Obvykle je možné, aby se pacienti po operaci rychle zotavili. Odborní chirurgové poskytnou lidem podrobné informace o procesu. Je důležité, aby operaci mini bypassu žaludku a celý proces sledovali specialisté na všeobecnou chirurgii a interní lékařství.

Sporty po operaci mini bypassu žaludku

Lékaři dají pacientům po minibypassu žaludku různá doporučení ohledně sportování. Operace může být mnohem funkčnější s provedenými cviky. Pacienti tak mohou zhubnout mnohem rychleji. Důležité však je, že sportovní programy připravují odborní lékaři a chirurgové. Bylo by vhodné, aby pacienti začali cvičit 3minutovou chůzí alespoň 30 dny v týdnu a poté ji zvýšili.

Kdo nemůže použít Gastrický Mini Bypass?

Mini bypass žaludku se v některých případech neaplikuje, což platí i pro jiné obezitologické operace. Tyto;

• Nestabilní psychopatologické problémy

• Rakovina

• Těhotenství

• Dětská jaterní cirhóza C

• Aktivní infekce v břiše

• Problémy s drogovou závislostí

Problémy s únikem a krvácením při minibypassu žaludku

Stejně jako u všech metod v chirurgii obezity mohou jedinci po žaludečním mini bypassu zaznamenat akutní problémy s krvácením. Pokud je příčinou krvácení svorková linie, může dojít ke krvácení v trávicím systému nebo do břišní dutiny. Pokud krvácení není příliš silné, může být následováno krevní transfuzí. Někdy je možné dosáhnout řešení endoskopickými metodami.

Mini bypass žaludku v Turecku

Mini bypass žaludku v Turecku se provádí velmi úspěšně a je extrémně cenově dostupný. Z tohoto důvodu mnoho turistů dává přednost této operaci v Turecku v rámci zdravotní turistiky. Pro podrobnější informace o mini bypassu žaludku v Turecku můžete kontaktovat naši společnost.

 

Yorum YazIn

Bezplatné poradenství