Co je All-on-Four? Která země má nejlevnější vše za čtyři ceny?

Co je All-on-Four? Která země má nejlevnější vše za čtyři ceny?

V případech, kdy se čelist příliš taví a dochází k problémům s totálním edentulismem v dolní a horní čelisti, lze umístit 6 implantátů do přední části horní čelisti a 4 implantáty do přední části dolní čelisti a aplikace protézy lze provést ve stejný den. V dřívějších tradičních metodách byly preferovány štěpy a komplikované chirurgické postupy, pokud kosti pacientů nestačily. Tyto postupy by prodloužily dobu trvání a způsobily, že by pacienti byli v tomto procesu bezzubí. všichni na čtyřech Při této technice se umísťují zubní implantáty a nasazují se dočasné fixní zuby bez nutnosti složitých chirurgických zákroků. Po dvou až třech měsících se dočasné zuby odstraní a fixní se nahradí.

Jak se vyrábí aplikace All on Four?

K pacientům vše na čtyřech technice Kontrola před aplikací je nesmírně důležitá záležitost. Někdy mohou pacienti potřebovat také extrakci zubů. Po aplikacích extrakce zubů začíná fáze vkládání zubních implantátů. Před zahájením léčby se u pacientů provedou některá měření a podle toho se připraví protéza.

zubní implantáty Po aplikaci se nasadí provizorní protézy a provede se proces fixace. Pacienti tak mohou začít používat své zubní náhrady ve stejný den. Po chvíli jsou umístěny trvalé protézy, které budou pacienti používat. Implantáty používané při této léčbě jsou přístroje používané při klasické implantační léčbě a připravené z titanových materiálů.

Aby se eliminovala ztráta zubů ve zcela bezzubé čelisti, mělo by být použito 8 nebo 10 implantátů. U techniky all-on-čtyři však obvykle postačí použití 4 implantátů. Ve vzácných případech může být zapotřebí použití 6 implantátů.

Obvykle se 2 implantáty umísťují do oblastí, kde má kost ideální tloušťku v přední části a 2 implantáty se umisťují do zadních částí čelistní kosti. Takto zubní implantát za jeden den aplikace je realizována. Zatímco implantáty vpředu jsou umístěny v pravém úhlu, implantáty vzadu jsou umístěny pod úhlem 15-45 stupňů. Cílem je zde dosáhnout maximální úrovně robustnosti.

Jedná se o ošetření, které je pro pacienty ukončeno velmi komfortním procesem. Vzhledem k tomu, že postupy vkládání implantátů se provádějí v anestezii, pacienti necítí bolest ani křeče.

Na koho je technika All on 4 aplikována?

cena zubního implantátu Liší se podle používaných technik a odbornosti zubních lékařů. Navíc je zvědavé, na koho lze techniku ​​all on four aplikovat. Pacienti, kteří přišli o všechny zuby, mohou snadno těžit z techniky all on four. Kromě toho se touto technikou provádějí i aplikace protetických zubů, kdy je nutné extrahovat i zbývající zuby, které ztratily velkou část zubů.

Velmi důležitou otázkou je však také extrakce zbývajících zubů před ošetřením. Tato léčba se často doporučuje u pacientů s nadměrným úbytkem kostní hmoty, zejména v zadní části dolní a horní čelisti. Pacienti začínají používat zubní protézy ve stejný den. Předchází se tak problémům s řečí a krmením. Pacienti s úbytkem kostní hmoty mohou také těžit z aplikací protetických zubů.

Pokud jsou při vyšetření před ošetřením zjištěny některé problémy, jako jsou poruchy dásní, jsou nejprve aplikovány léčebné postupy k odstranění těchto problémů. Zubní lékaři budou pacienty informovat o vhodnosti této metody.

Co je třeba udělat po technice všech čtyř?

Bazální zubní implantát aplikace jsou dnes často preferovány. V rámci techniky all on four mohou pacienti užívat určité léky. Je nesmírně důležité dbát na pravidelné užívání léků předepsaných zubními lékaři. Kromě toho se před nasazením trvalé protézy provádějí dočasné aplikace protézy.

Pacienti by se v tomto procesu měli vyhýbat konzumaci tvrdé stravy. Je také nesmírně důležité dbát na čištění a hygienu ústní dutiny. Po aplikacích implantátů je nutné dávat pozor na tyto problémy v procesu fúze kosti. Po aplikaci permanentních protéz mohou pacienti přejít na svou běžnou stravu.

Jaké jsou výhody všech čtyř implantátů?

To vše na čtyřech výhodách implantátu Tato metoda se dnes často používá, protože je jich příliš mnoho.

·         Metoda all on four poskytuje pacientům prevenci úbytku kostní hmoty.

·         Léčba se provádí v poměrně krátké době.

·         Upřednostňuje se také kvůli vysoké úspěšnosti.

·         Dochází k výraznému zlepšení řečových a žvýkacích funkcí.

·         Nejedná se o léčbu, která by pacienty příliš nutila, protože probíhá pohodlný proces zotavení.

·         Vzhledem k tomu, že provizorní protézy jsou pacientům aplikovány i v den implantace, lidé nepociťují žádné problémy s krmením a řečovými funkcemi.

·         Odpadnou také obavy z vyjíždění protézy ve fázi krmení a mluvení.

·         Esteticky má vlastnost podporovat sebevědomí pacientů.

·         Počet implantátů použitých při této léčbě je extrémně nízký. Z tohoto důvodu jsou také ceny pro pacienty extrémně nízké.

Jak se provádí pokročilá implantační léčba?

Zubní implantáty v Turecku Tato technika je často preferována, protože se provádí docela úspěšně. Aby bylo možné provádět ošetření implantáty, musí být objem kostí pacientů v určitých proporcích. Pokud kostní tkáň pacientů není dostatečná, provádí se tvorba kosti v oblasti, kde bude implantát aplikován. Když je na pacienty aplikována technika all on four, může být nejprve nutná tvorba kosti.

Během tohoto procesu lidé používají kostní prášek. Kromě toho je možné provádět zákroky s kostí odebranou z vlastních kostí pacientů. Tvorba kosti probíhá v období 4 až 6 měsíců. Tyto procesy se mohou u každého pacienta lišit. Může být nutné počkat na tvorbu kosti kratší nebo delší dobu. Poté projdou fáze aplikací implantátů.

Jaké jsou ceny All-on-Four?

Obecná cena zubního implantátu Nebylo by správné poskytovat informace o Procedury extrakce zubů lze u pacientů aplikovat před ošetřením All-on-XNUMX. Kromě toho může být nutná tvorba kosti, pokud není dostatečná tvorba kosti. Všechny transakce, které je třeba provést, jsou faktory, které ovlivňují cenu.

S ohledem na zkušenosti zubního lékaře nebo použité materiály při ošetření cena zubního implantátu se bude lišit. V technice all-on-čtyři se však používá mnohem méně implantátů než při normální léčbě implantáty. Z tohoto důvodu stačí, aby pacienti na léčbu vyčlenili přiměřený rozpočet. Jasná informace o ceně bude uvedena v případě vyšetření pacientů po objednání.

Jaké jsou vlastnosti ošetření All On Four?

·         Jeho design se liší podle plné zubní náhrady.

·         Počet relací požadovaných v tomto procesu je nízký. Snadno jej tak mohou preferovat pacienti, kteří jsou ve městě i v zahraničí.

·         U bezzubých pacientů lze fixní protézu aplikovat jediným chirurgickým zákrokem ve stejný den.

·         Je vhodný pro osoby, které nemohou používat snímatelné zubní protézy a mají nevolný reflex.

·         Není potřeba dalších chirurgických zákroků, jako je sinus lift a přidání kosti.

·         Léčba všech čtyř je plánována v souladu s pacienty.

·         Čištění a údržba je mnohem jednodušší než u běžných zubních implantátů.

Aplikaci all on four lze snadno aplikovat u lidí, kteří nemají žádné onemocnění bránící operaci zubního implantátu a mají dostatečný objem kosti.

Jaké jsou všechny čtyři fáze léčby?

Zubní implantát za jeden den obecně aplikace jsou pro pacienty výhodné. U pacientů, u kterých je plánována léčba All-on-four, jsou nejprve aplikovány podrobné klinické a radiologické vyšetřovací postupy. Nezbytné operace jsou prováděny na počítačové tomografii a pro pacienty jsou sestavovány vhodné plány.

Procedura All on four se provádí ve dvou různých fázích jako chirurgické a protetické procedury. V den ošetření se v souladu s plánem umístí 4 zubní implantáty a ještě tentýž den se na zubní implantáty upevní dočasná zubní náhrada. Po uplynutí 3 měsíců jsou pacientům nasazeny trvalé zubní náhrady. Zubní implantát za cenu jednoho dne Aplikace jsou extrémně snadné.

Ošetření all on four je zákrok prováděný v lokální anestezii. Zákrok je však možné provést pod sedací nebo v celkové anestezii u osob s vysokou úzkostí a strachem. Stejně jako u všech ošetření zubními implantáty mohou pacienti po tomto postupu pociťovat určitou bolest a otok. Tyto stížnosti však lze snadno kontrolovat pomocí léků užívaných v souladu s doporučeními lékaře.

Výživa po procesu All-on-Four

After All on 4 implant treatment Dieta pacientů by měla odpovídat doporučení lékařů. Zubní lékaři dávají svým pacientům dietní program během 3měsíčního období, kdy jsou nasazeny dočasné zubní protézy a očekává se, že zubní implantát splyne s kostí. Pro pacienty je velmi důležité dodržovat dietní programy b. Pacienti by si měli dávat pozor, aby během tohoto procesu nekonzumovali příliš tvrdá jídla.

Na konci 3-4 měsíců jsou pacientům poskytovány trvalé zubní náhrady. Poté nebude dána žádná dieta ohledně diety. Pacienti mohou v tomto procesu konzumovat potraviny, které chtějí. Pokud však chtějí zubní implantáty používat dlouhodobě, je důležité dávat si pozor na potraviny, které konzumují.

Co je třeba zvážit po technice implantace All-on-Four

·         V případě problému se zubním implantátem je třeba neprodleně kontaktovat zubního lékaře.

·         Při bezproblémovém implantačním ošetření nemusí pacienti kvůli následnému odstranění stehů navštěvovat svého zubního lékaře. Pokud však existují stehy, které se samy nerozpustí, měly by být tyto stehy odstraněny po 5-7 dnech.

·         Otok v této oblasti je normální několik dní po aplikaci. Na oblast implantátu však lze přiložit led, aby tyto otoky nebyly patrné.

·         V případě krvácení v oblasti implantátu po výkonu postačí tlak na toto místo sterilním tamponem.

·         Pokud zubaři doporučují léky proti bolesti nebo antibiotika, je třeba dávat pozor na užívání léků, pokud existují relevantní příznaky.

·         Během 24 hodin po zákroku by se nemělo kouřit ani požívat alkohol. Kromě toho je třeba dbát na to, abyste nekouřili, dokud zcela neskončí proces léčby a obnovy.

·         Po 36 hodinách léčby si pacienti mohou dvakrát denně aplikovat ústní vodu. Po kloktání by lidé neměli asi 40 minut nic jíst.

·         V den operace by si pacienti neměli čistit zuby ani kloktat.

·         Je normální vidět krev ve slinách do 24 hodin po operaci. Lidé by si však měli dávat pozor, aby si v tomto období neplivali a nevyplachovali ústa.

·         Po zákroku je tamponem aplikován tlak na oblast implantátu, aby se zabránilo koagulaci a zastavení krvácení. Při tomto procesu je třeba dbát na použití měkkého a sterilního tamponu.

·         Pacienti by neměli po dobu 2 hodin po operaci konzumovat žádné jídlo. Během prvních 24 hodin je třeba se vyhnout velmi studeným a horkým jídlům.

Je technika All On Four spolehlivá?

Technika all on four je technika, kterou zubní lékaři používají již více než 10 let a je mimořádně úspěšná. Před a po zubním implantátu Pokud budete dávat pozor, nebudou žádné problémy. Tato metoda nabízí rychlou, spolehlivou a levnou možnost ošetření ve stomatologii.

Při standardní implantační technice se zubní implantáty umísťují do čelisti pod průměrným úhlem 90 stupňů. K podpoře můstkové protézy je zapotřebí alespoň 6 implantátů. Na nasazení zubu je třeba počkat 3-6 měsíců na zotavení. Kromě toho může být v některých případech nutná aplikace kostního štěpu, pokud pacienti nemají dostatek kostní tkáně.

Jaké jsou rozdíly mezi tradiční metodou a technikou All On Four?

Technika vše na čtyři

·         Při této metodě je možné vkládat implantáty a zuby současně.

·         Pro fixní můstek stačí pouze čtyři implantáty.

·         Obecně je možné provést ošetření bez nutnosti aplikace kostního štěpu.

·         Často se upřednostňuje, protože jde o levnější a efektivnější řešení.

Tradiční metoda

·         Doba zotavení je 6-8 měsíců.

·         Pro fixní ošetření je potřeba 6-8 implantátů.

·         Je potřeba více než jedna schůzka. Dočasné aplikace protéz se neprovádějí, dokud nejsou připevněny trvalé protézy.

·         Je to mnohem nákladnější, protože je potřeba více implantátů, operací a schůzek.

Co je třeba zvážit po ošetření All-on-Four?

Co je třeba zvážit po všech čtyřech ošetřeních jak následuje;

·         Aby nedošlo ke ztrátě implantátu, měli by být pacienti v případě zlomenin dočasných protéz vyšetřeni jejich zubními lékaři.

·         Pokud zubní lékaři dávají pacientům určitý dietní program, je důležité, aby lidé tyto dietní programy dodržovali.

·         Během používání dočasných protéz by se pacienti měli vyvarovat konzumace tvrdých potravin.

·         Při používání dentální nitě je třeba dávat pozor. Kromě toho je třeba dbát na čištění úst a zubů ústní vodou.

·         Péče o ústní dutinu a zuby je nesmírně důležitá otázka. Pacienti by si měli čistit zuby pravidelně, alespoň dvakrát denně.

·         Je důležité, aby pacienti pravidelně užívali léky podávané jejich zubním lékařem.

Proč by měla být preferována technika All-on-Four?

Vše na čtyřech léčebných konceptech Jedná se o techniky, při kterých se provádí fixní celobradové protetické náhrady na 4-6 implantátech ve stejný den aplikací chirurgických operací u bezzubých pacientů nebo u těch, kteří budou bezzubí v blízké budoucnosti.

Velkou výhodou je krátká doba operace a celková doba ošetření. Úhlové umístění implantátů v zadní oblasti zabraňuje nutnosti kostního štěpu a ztrátě času. Nakloněním implantátů v zadní oblasti lze implantáty používat mnohem delší dobu. Díky této metodě se zvětší kontakty kostí a implantátů. Kromě toho je také zabráněno vertikálním augmentacím kostí. Implantáty umístěné pod úhlem navíc dostávají podporu z přední části, která má mnohem lepší kvalitu kosti. Předchází se tak poškození anatomických struktur.

Technika all on four je jednou z nejúspěšnějších zubních implantátů v posledních letech. Pacienti, kteří po ošetření pečují o své ústní a zubní zdraví a nenarušují jejich běžné kontroly, mohou své nové zuby bez problémů používat roky.

Ceny techniky all-on-XNUMX v Turecku

Vzhledem k vysokému směnnému kurzu v Turecku je technika all-on-XNUMX extrémně dostupná pro ty, kteří přicházejí ze zahraničí. V tomto ohledu pacienti, kteří dostanou zubní ošetření v rámci zdravotní turistiky, často preferují Turecko. Kromě toho, protože v Turecku je mnoho míst k návštěvě a vidění, je možné zde prožít perfektní dovolenou. Vše za čtyři ceny techniky v Turecku Můžete nás kontaktovat pro získání informací o.

Yorum YazIn

Bezplatné poradenství