Co je CHOPN? Existuje léčba CHOPN? Léčba CHOPN v Turecku

Co je CHOPN? Existuje léčba CHOPN? Léčba CHOPN v Turecku

COPD znamená chronickou obstrukční plicní nemoc. Je to situace, kdy vzduch nasávaný dýcháním do plic není snadno vypuzován. Existují dva procesy, které způsobují tuto situaci. Jedním z nich je chronická bronchitida a druhým emfyzém.

Spolu s dýcháním se v dýchacím traktu vyskytují vezikuly zvané alveoly, kudy kyslík z dýchaného vzduchu přechází do krve a oxid uhličitý z krve je vypuzován. Chronická bronchitida Jde o stav zánětu a zúžení dýchacích cest zvaných průdušky, které jdou do alveolů a nazývají se průdušky.

dušnost na druhé straně to znamená rozpad a zvětšení dýchacích cest a váčků. Když vdechovaný vzduch nemůže být přenesen do alveol, bude omezen v plicích. Tento stav se nazývá CHOPN.

Jaké jsou příčiny CHOPN?

Koah Nejvýznamnější příčinou onemocnění je kouření. CHOPN patří mezi běžná onemocnění na celém světě. Progrese CHOPN závisí na počtu vykouřených cigaret za den.

Zatímco dříve byla CHOPN častější u mužů, dnes se stala jedním z nejčastějších onemocnění u žen s nárůstem kouření. Příčiny CHOPN mezi;

·         Znečištění ovzduší

·         Stav věku a pohlaví

·         Problémy pracovní deformace

·         Zahrnuje genetická onemocnění.

Jaké jsou příznaky CHOPN?

CHOPN nezpůsobuje příznaky, dokud nedojde k trvalému poškození plic. Pokud se však faktory, které způsobují onemocnění, jako je kouření, po objevení příznaků neodstraní, bude časem docházet k neustálému zhoršování.

příznaky CHOPN je to následovně;

·         Otoky kotníků, chodidel a nohou

·         Dušnost při fyzických aktivitách

·         Nechtěné hubnutí v pokročilých stádiích

·         vrčení

·         deprese

·         Problémy s dušností

·         slabost

·         Těsnost na hrudi

·         únava

·         Zelený, bílý nebo zeleně zbarvený sputum

·         Časté infekce dýchacích cest

·         cyanóza

Je nesmírně důležité přesně sledovat a vyhodnocovat příznaky CHOPN. V závislosti na onemocnění je kapacita plic značně snížena. Kromě toho jsou v důsledku nedostatečné dodávky kyslíku do tkání pozorovány příznaky kašle a sputa, zejména dušnost.

·         Problémy s dušností, které se v počáteční fázi objevují v důsledku činností, jako je rychlá chůze, chození do schodů nebo běh, se v pozdějších fázích onemocnění stávají problémem, který lze pozorovat i během spánku.

·         I když jsou problémy s kašlem a hlenem příznakem, který se v počátečních stádiích vyskytuje pouze ráno, s progresí onemocnění se objevuje silný kašel a těžké problémy s hlenem.

Jaké jsou diagnostické metody CHOPN?

Diagnóza CHOPN Je kladen po vyšetřovacích postupech lidí a při zohlednění stížností. Lékaři mohou u svých pacientů objednat více než jeden test k diagnostice CHOPN. V rámci těchto testů; Provádí se krevní obraz, rentgen plic, stanovení krevních plynů, biochemie, respirační test a tomografie, pokud to lékaři považují za nutné.

Test funkce plic Je to jeden z testů používaných k potvrzení diagnózy CHOPN. Je nesmírně důležitá při diagnostice CHOPN a rozlišování různých plicních onemocnění stanovením dechových objemů a rychlosti dýchání vzduchu u pacientů s dlouhodobou dušností, potížemi s hlenem, kašlem a v anamnéze kouření.

Při podezření na plicní infekci se obecně používá rentgen plic a krevní testy. Arteriální krevní plyn se provádí k určení úrovní a typů nedostatečnosti při problémech s respiračním selháním.

Jak jsou plíce ovlivněny CHOPN?

Vzduch se pohybuje dolů průdušnicí a jde do plic dvěma velkými trubicemi. Uvnitř plic jsou tyto průdušky rozděleny do mnoha malých trubiček podobných větvím stromu. Vzduchové vaky mají tenké stěny vyplněné drobnými krevními cévami. Kyslík z vdechovaného vzduchu prochází těmito cévami a dostává se do krevního oběhu. Kromě toho se také uvolňuje oxid uhličitý, odpadní produkt metabolismu.

Plíce využívají přirozené pružnosti průdušek a vzduchových vaků k vypuzení vzduchu z těla. COPD způsobuje, že plíce ztrácejí svou elasticitu a příliš se roztahují. To způsobí, že při výdechu zůstane v plicích trochu vzduchu.

Cigaretový kouř a jiné dráždivé látky

U většiny lidí s CHOPN je poškození, které způsobuje onemocnění CHOPN, způsobeno dlouhodobým kouřením cigaret. Kromě genetické dispozice k onemocnění se však na vzniku CHOPN podílejí různé faktory. Ne u všech kuřáků se rozvine CHOPN.

Jiné dráždivé látky, jako je pasivní kouření, doutníkový kouř, vystavení prachu nebo kouři na pracovišti a znečištění ovzduší také způsobují CHOPN.

Jaké faktory zvyšují riziko CHOPN?

Rizikové faktory CHOPN Je to:

genetika

Vzácná genetická porucha deficit alfa 1 antitrypsinu může způsobit některé stavy CHOPN. Jiné genetické faktory často způsobují, že někteří kuřáci se stanou k této nemoci náchylní.

Vystavení tabákovému kouři

Jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů CHOPN je dlouhodobá expozice tabákovému kouři. Čím více vykouřených cigaret, tím vyšší je riziko. Ohroženi jsou také kuřáci doutníků a dýmek a lidé, kteří silně kouří.

Vystavení kouři z hořícího paliva

V rozvojových zemích je vystavení se výparům ze spalování paliv při vaření nebo vytápění ve špatně větraných domech extrémně vysokým rizikem rozvoje CHOPN.

Jedinci s astmatem

Astma, což je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, patří mezi rizikové faktory rozvoje CHOPN. Kombinace astmatu a kouření způsobuje mnohem větší riziko CHOPN.

Pracovní expozice prachu a chemikáliím

Dlouhodobé vystavení chemickým výparům, prachu a výparům na pracovišti může způsobit problémy s podrážděním plic.

Kdy byste měli jít k lékaři?

Pokud se příznaky léčbou nezlepší, zhorší se nebo se objeví různé příznaky infekce, jako je sputum nebo horečka, je nutné se poradit s lékařem. Je také nutné vyhledat lékařskou pomoc, pokud pociťujete dýchání, silné zmodrání rtů nebo nehtového lůžka, zrychlený srdeční tep nebo potíže se soustředěním.

Co se stane, když CHOPN není léčena?

Pokud není CHOPN léčena, může způsobit určité komplikace.

·         Skutečnost, že pacienti mají potíže s dýcháním, jim může bránit v činnostech, které je baví. Řešení závažných onemocnění může vést u pacientů k rozvoji deprese.

·         CHOPN může způsobit problémy s vysokým krevním tlakem v tepnách, které přivádějí krev do plic.

·         U jedinců s CHOPN rakovina plic riziko vývoje je mnohem vyšší.

·         Z důvodů, které nejsou zcela známy, může CHOPN způsobit řadu problémů se srdečními chorobami, včetně infarktu.

·         Lidé s CHOPN mají vyšší riziko, že se nakazí chřipkou, nachlazením a zápalem plic. Jakákoli infekce dýchacích cest je stav, který ztěžuje dýchání. Kromě toho mohou nastat případy dalšího poškození plicních tkání.

Jaká jsou stádia CHOPN?

V závislosti na závažnosti příznaků CHOPN existují 4 různá stádia CHOPN: mírná, střední, těžká a velmi těžká.

Mírná CHOPN

Problémy s dušností se objevují při intenzivní práci nebo v situacích, kdy je nutné vyvinout úsilí, jako je šplhání do schodů a nošení břemen. Tato fáze je známá jako počáteční fáze onemocnění.

Umírněný Koah

střední CHOPN Nepřerušuje jejich noční spánek, ale způsobuje rozvoj dušnosti při jednoduchých každodenních úkonech.

těžké CHOPN

Je to fáze, kdy stížnost na dušnost dokonce přerušuje noční spánek a problémy s únavou z dechové tísně znesnadňují i ​​každodenní práci.

Velmi vážný Coah

velmi těžký coah V této fázi je velmi obtížné dýchat. Jednotlivci mají problémy s chůzí i uvnitř domu. Kvůli neschopnosti přenést dostatek kyslíku do tkání dochází v různých orgánech k chorobným stavům. Problémy se srdečním selháním se mohou objevit v důsledku progresivních plicních onemocnění. V takových případech pacienti nemohou pokračovat ve svém životě bez podpory kyslíku.

Jaké jsou konečné příznaky CHOPN?

Konečné stadium CHOPN Příznaky pozorované u tohoto stavu jsou mnohem závažnější a závažnější než v jiných stádiích. Je to proto, že se v důsledku prudkého poklesu hladiny kyslíku v těle objevují některé další příznaky. Příznaky kromě problémů, jako je kašel a dušnost v poslední fázi CHOPN;

·         silné bolesti hlavy

·         bušení srdce

·         Problémy s otoky nohou

·         Výrazné krční žíly

·         Třes a necitlivost v rukou

·         Otok v břiše

·         Ztráta sexuální touhy

·         hubnutí

·         Problémy se zácpou

·         Zapomnětlivost

·         Podrážděnost

·         Problémy s modřinami na rtech, jazyku a konečcích prstů

·         Nespavost

·         pocení

V posledním stadiu CHOPN se mohou objevit některá doprovodná onemocnění. Nemoci, se kterými se setkáváme v poslední fázi;

·         Rakovina plic

·         Vysoký krevní tlak a cholesterol

·         reflux

·         Srdeční a cévní onemocnění

·         anémie

·         Spánková apnoe

·         úzkost

·         cukrovka

·         deprese

·         Problémy s úbytkem kostí a svalů

Léčba CHOPN

léčba CHOPN Je to kuriózní téma. Plicní problémy spojené s CHOPN nejsou vyléčitelné ani reverzibilní, jakmile se objeví. Léčba však může pomoci zmírnit příznaky onemocnění. Pomáhá odstraňovat komplikace související s onemocněním nebo zpomalovat rychle progredující onemocnění.

Neléčení pacienti s CHOPN se s progresí onemocnění stávají neschopnými vykonávat své každodenní aktivity. Po nějaké době jsou zcela upoutáni na lůžko. Je důležité, aby lidé s diagnostikovanou CHOPN v krátké době přestali kouřit, pokud kouří. Přestat kouřit zabrání nárůstu poškození plic a umožní lidem mnohem pohodlněji dýchat.

Existují 4 různá stádia CHOPN. Tato stádia jsou mírná, střední, závažná a závažná. Metody léčby se liší v závislosti na stadiu onemocnění CHOPN a stavu lidí. Aplikace léků zahrnují léky podávané spreji a speciálními přístroji.

Jedním z nejdůležitějších bodů léčby CHOPN je prevence exacerbací CHOPN a jejich léčba, pokud k nim dojde. Exacerbace CHOPN jsou ataky, ke kterým dochází většinou při plicních infekcích a projevují se náhlým zhoršením stavu lidí s CHOPN. Pacienti se stávají náchylnými k plicním infekcím kvůli zhoršení plicních struktur.

Pro pacienty s již omezenými plicními funkcemi je extrémně nebezpečné mít plicní infekce. Při léčbě těchto stavů se kromě léků podávaných na CHOPN zahajují také různé medikamentózní léčby k překonání tohoto stavu. Aby se předešlo exacerbacím, je nesmírně důležité provádět preventivní postupy, jako je očkování, pokud to lékaři doporučí.

Co je plicní rehabilitační terapie?

Lidé se středně těžkou a těžkou CHOPN nechtějí kvůli dušnosti vycházet z domu. To způsobuje oslabení svalů pacientů. Pro osoby se středně těžkou až těžkou CHOPN plicní rehabilitační terapie doporučeno. Touto metodou je zajištěno, že dýchání pacientů je regulováno a svaly lidí jsou posilovány jednoduchými pohyby.

Co je dobré pro CHOPN?

Některá opatření, která mají pacienti s CHOPN přijmout, přispívají k léčebnému procesu. Těmito opatřeními je zabráněno progresi onemocnění a je možné zvýšit kvalitu života pacientů. Opatření, která mohou pacienti s CHOPN přijmout, jsou následující;

·         Jezte málo a často.

·         Je nutné se držet dál od prostředí, kde je velké znečištění ovzduší.

·         Je třeba se vyhnout kouření a zakouřenému prostředí.

·         Je třeba dbát na dostatečný příjem tekutin.

·         Aby se zabránilo úniku potravy do průdušnice, měli by pacienti jíst vsedě.

·         Pacienti by se měli vyvarovat pití alkoholu a cigaret.

·         Je nesmírně důležité dbát na konzumaci dostatku tekutin.

·         V dietních plánech by měla být konzumována převážně vodnatá jídla. Pevná a těžká jídla mohou způsobit dušnost.

·         Je důležité, aby pacienti pracovali s přestávkami.

·         Při odpočinku jděte po schodech, a pokud je k dispozici výtah, použijte výtah.

·         Je třeba se vyhnout úzkému kontaktu s jinými lidmi, aby se zabránilo infekčním onemocněním.

·         Je třeba se vyvarovat používání oděvu, který brání dýchání.

·         Problémy s obezitou způsobují závažnější průběh CHOPN. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby pacienti s CHOPN dosáhli své ideální hmotnosti.

·         V období silné dušnosti je třeba věnovat pozornost dechovým cvičením.

·         Je třeba se vyhnout konzumaci potravin a nápojů, které způsobují plynatost a zažívací potíže.

Chirurgie v léčbě CHOPN

Chirurgie je možností pro uživatele s některými závažnými stavy emfyzému, které se nezlepšují samotnými léky. Chirurgické možnosti zahrnují:

bulektomie

Pokud jsou stěny vzduchových vaků zničeny, vznikají v plicích velké vzduchové prostory. Tyto buly mohou narůst příliš velké a způsobit dýchací potíže. bulektomie Lékaři pomáhají zlepšit proudění vzduchu. Za tímto účelem se z plic odstraní buly.

Transplantace plic

Transplantace plic je možností pro lidi, kteří splňují určitá kritéria. Transplantace zlepšuje jejich schopnost dýchat a být aktivní. Je to však aplikace s významnými riziky, jako je odmítnutí orgánu. Může být nutné užívat doživotní imunosupresiva.

Snížení objemu plic

Snížení objemu plic Při chirurgii chirurgové odstraňují malé poškozené kousky z horní části plic. To vytváří další prostor v hrudní dutině. Tímto způsobem se rozšíří zbývající zdravá plicní tkáň, což umožňuje bránici pracovat efektivněji. Některým lidem tato operace zlepší kvalitu života. Pomáhá také prodloužit přežití. Umístěním malé a jednosměrné endobronchiální chlopně do plic lze zmenšit nejvíce poškozený lalok. Získá se tak mnohem více prostoru pro expanzi a fungování zdravých částí plic.

Lze CHOPN předcházet?

Na rozdíl od některých onemocnění má CHOPN jasnou příčinu. Proto existují metody, jak onemocnění předcházet a zpomalit jeho progresi. Většina případů přímo souvisí s kouřením. Z tohoto důvodu by lidé neměli kouřit, aby se zabránilo CHOPN.

Dalším rizikovým faktorem CHOPN je pracovní expozice chemickým výparům a prachu. V případě práce s takovými látkami dráždícími plíce je třeba dbát na používání ochranných dýchacích prostředků. Je třeba přestat kouřit, aby se snížilo riziko srdečních onemocnění a rakoviny plic. Každoroční očkování proti chřipce a očkování proti pneumokokové pneumonii je povinné, aby se snížilo nebo zabránilo riziku rozvoje infekcí.

Léčba CHOPN v Turecku

Turecko je z hlediska léčby CHOPN poměrně úspěšné. Dostupné ceny ošetření způsobují, že pacienti ze zahraničí se chtějí léčit u nás. V Turecku provádějí léčbu CHOPN v dobře vybavených nemocnicích lékaři, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Pacienti mohou mít v Turecku jak dovolenou, tak léčbu. Léčba CHOPN v Turecku Pro podrobnější informace nás můžete kontaktovat.

Yorum YazIn

Bezplatné poradenství