Co je operace prominentního ucha?

Co je operace prominentního ucha?

operace výrazného ucha Patří mezi nejoblíbenější plastické operace. Případy, kdy jsou uši směrem od hlavy, mají mnohem strmější strukturu, než je nutné, a jsou výrazné při pohledu zepředu nebo zezadu, se nazývají výrazné deformity uší.

Přibližně 5 % těchto situací se ve společnosti vyskytuje v různé míře a typu. To lze vidět v jednom uchu nebo v obou uších. Odlehlé ucho sice nezpůsobuje žádné zdravotní problémy, ale u lidí způsobuje psychické problémy.

Operace prováděné za účelem korekce výrazné deformity ucha, která se léčí chirurgicky, kromě časného novorozeneckého období otoplastika se jmenuje.

Co je normální struktura ucha?

Po narození ušní boltec začíná rychle růst. V prvním roce dosahuje lopatka 70 až 90 % velikosti dospělého jedince. Svůj vývoj dokončí přibližně ve věku 10 let. Na boltci jsou různé záhyby. ušní chrupavka Skládá se z kůže pokrývající tuto chrupavku. V ušním boltci, který se nachází na spodním konci boltce, není žádná chrupavka. Tuto část tvoří kůže a podkožní tuková tkáň. Funkcí boltce je shromažďovat zvukové vlny v okolí a vysílat tyto zvuky do vnějšího zvukovodu.

Normální boltce u dospělých velikostí mají délku kolem 5,5-6,5 cm. Jeho šířka se pohybuje kolem 3,5-4 cm. Při pohledu ze strany stojí horní konec boltce v úhlu 15-30 stupňů dozadu vzhledem ke spodnímu konci. Při pohledu shora je mezi ušním boltcem a lebečními kostmi úhlení 20 až 25 stupňů. Díky tomuto zaúhlení by měla být vzdálenost 10-12 mm v horní části ucha, 16-18 mm ve střední části a mezi 20 a 22 mm ve spodní části mezi vnějším záhybem boltce tzv. šroubovice a oblasti zvané mastoid za uchem. Tato anatomická měření jsou důležitou otázkou, zejména u pacientů s deformitami v obou uších, protože vedou k získání přirozeného vzhledu pomocí operací.

Proč se objeví výrazné ucho?

Výrazná deformace ucha Existují dva různé problémy, které způsobují tento stav. K nim dochází v důsledku neúplného vytvoření antihelixového záhybu v prominujícím uchu a nedostatečně vyvinuté konchální chrupavky, která tvoří cavum concha ve vnitřní části boltce. Tyto dva stavy se mohou vyskytovat společně, nebo lze tyto problémy pozorovat samostatně.

Aby lidé dosáhli úspěšných výsledků v prominentních ušních operacích, mělo by být nejprve provedeno podrobné hodnocení. Tímto způsobem je zajištěno úplné pochopení příčiny problému. Je velmi důležité aplikovat chirurgické postupy způsobem, který napraví všechny existující problémy.

Kdy se provádí operace výrazného ucha?

Dokončení vývoje boltce může trvat až 10 let. Ve věku 4-5 let je však její vývoj do značné míry ukončen. Není problém provést operaci výrazného ucha v jakémkoli období života. Tento problém může zejména u dětí ve školním věku způsobit různé psychické problémy v závislosti na faktorech prostředí. Protože operace otoplastiky Často se používá u dětí školního věku.

Existuje nechirurgická možnost pro prominentní ucho?

V prvních 6 týdnech novorozeneckého období je možné boltce tvarovat obvazy nebo formami. Z tohoto důvodu se aplikace tejpování obecně doporučují, pokud jsou při narození zjištěny zrakové problémy, jako je výrazné ucho nebo záhyb boltce. V raných fázích má tato metoda velmi vysokou šanci na úspěch. Po 6 týdnech šance na úspěch metody klesá.

Jak se provádí operace prominentního ucha?

Otoplastika může být provedena jednostranně nebo oboustranně. Pokud se tato operace provádí u malých dětí, většinou se dává přednost celkové anestezii. U větších dětí a dospělých je možné zákrok provést s použitím lokálního umrtvení nebo sedativ.

V operacích prominentního ucha se používají různé techniky. U některých z těchto technik se chrupavka sešívá a provádí se tvarování. U některých z nich se provádějí zeslabovací procedury pro usnadnění tvarování chrupavky. Někdy lze aplikovat i procedury, při kterých jsou chrupavky částečně odstraněny.

Vhodnější je tvarování boltce stehy v raném věku, kdy jsou chrupavky mnohem měkčí. V budoucnu lze snadno použít jiné techniky. Pokud je problém způsoben pokročilým vývojem konchální chrupavky, obvykle se provádějí některé postupy odstranění chrupavky.

Co je třeba zvážit po operaci prominentního ucha

Po operaci výrazného ucha nedochází k vážným bolestem. Ve většině případů stačí jednoduché léky proti bolesti. Po operaci se na ošetřené uši aplikuje obvaz. Tyto obvazy lze během prvního týdne několikrát vyměnit podle potřeby. Pokud jsou použity stehy, které je třeba během operace odstranit, měly by být odstraněny během prvního týdne.

Pro pacienty je důležité, aby první týdny a první měsíc používali bandáž nebo čelenku, aby měli uši vleže ve vhodné poloze. Zhojení tkáně je obvykle dokončeno do dvou měsíců po operaci. Je však důležité chránit boltec před traumaty, jako je tahání, po dobu šesti měsíců, zvláště pokud je ucho tvarováno stehy.

Jaká jsou rizika operace prominentního ucha?

operace výrazného ucha rizika obvykle extrémně nízké. Jedním z nejčastějších problémů, s nimiž se krátkodobě po operaci setkáte, je odběr krve v operační oblasti. Kromě toho mohou nastat případy infekce. V obou případech se dá vhodnou léčbou v krátké době vyřešit.

Problémy, se kterými se lze ve střednědobém a dlouhodobém horizontu setkat, jsou asymetrie v uších. Kromě toho mohou časem nastat případy opětovného výskytu nápadného vzhledu ucha. S těmito problémy se relativně méně setkáváme při podrobném předoperačním hodnocení a použití vhodných chirurgických technik. V případě takových situací bude řešením většinou opět chirurgické aplikace.

Prominentní ušní chirurgie u dětí

V případě, že výrazné ušní onemocnění u miminek zjistí rodina nebo lékař, je možné problém vyřešit několikaměsíčním používáním různých gumiček pod dohledem lékaře, aby v budoucnu nebyla nutná operace. Pokud toto období zmeškáte nebo se nápadný ušní problém objeví později, o čase provedení operace rozhoduje výsledek vyšetření provedeného plastickými chirurgy.

Operace výrazného ucha je metoda, kterou lze aplikovat i u dospělých. Provádění této operace v dětství pomáhá dětem vkročit do psychicky a sociálně zdravé dospělosti. Navíc je nesmírně důležité, aby děti byly sebevědomými jedinci. Z tohoto důvodu by bylo mnohem přesnější provádět operace výrazného ucha v předškolním období. Stanovený věkový rozsah operace prominentního ucha u dětí je kolem 4 až 6 let. Pokud je vývoj ucha dokončen, děti, jejichž prominentní ušní problém je opraven, jsou zachráněny před zesměšňováním svých přátel.

Prominentní ušní chirurgie v Turecku

Je také důležitým problémem, zda existují různé problémy v závislosti na tom, zda je deformace jednostranná nebo oboustranná, v prominentních cenách ušních operací v Turecku. Kromě toho se ceny liší podle přítomnosti problémů s ušním lalůčkem a typu anestezie, která má být provedena. Prominentní operace uší v Turecku je mimořádně vhodná pro ty, kteří přijedou ze zahraničí kvůli vysokým směnným kurzům. Tprominentní operace uší v Turecku Pokud o tom chcete získat informace, můžete nás kontaktovat.

 

Yorum YazIn

Bezplatné poradenství