Míra přežití rakoviny plic

Míra přežití rakoviny plic

Rakovina plic, Znamená to nekontrolovaný a rychlý růst buněk v plicích. Když tyto buňky rostou, tvoří ve svém prostředí hmotu. Hmota se může časem rozšířit do okolních tkání. Rakovina plic je známá jako jeden z nejčastějších typů rakoviny, který může mít za následek smrt.

Příznaky rakoviny plic

Příznaky rakoviny plic lze znázornit následovně;

·         Kašel, který se zhoršuje a nikdy nezmizí

·         vyplivnout krvavé sputum

·         Tlak na hrudi při smíchu, kýchání a hlubokém nádechu

·         Dýchavičnost

·         sípání

·         chrapot

·         únava

·         nedobrovolné hubnutí

·         anorexie

Kromě těchto příznaků mohou příznaky doprovázet nevysvětlitelné otoky v oblasti obličeje a zúžení zornic.

Rizikové faktory rakoviny plic

Rizikové faktory rakoviny plic Primárním faktorem je kouření. V důsledku studií zaměřených na odvykání kouření ve vyspělých zemích se výskyt rakoviny plic výrazně snížil. 5 let poté, co kuřáci přestali kouřit, se vyčistí pouze plíce, ale riziko zcela nezmizí. Nejzákladnějším způsobem prevence rakoviny plic je nikdy nekouřit a nebýt pasivním kuřákem.

Mezi rizikové faktory rakoviny plic je účinný také izolační materiál zvaný azbest. Nejčastěji se používá v lodích a dolech. Dlouhodobá expozice tomuto materiálu způsobí respirační selhání. Radioaktivní plyn bez zápachu, kterému říkáme radon, je také rizikovým faktorem rakoviny. Může to být také příznak rakoviny plic u pacientů, kteří měli tuberkulózní onemocnění.

Jaké jsou příznaky rakoviny plic?

Příznaky rakoviny plic Nemoc se nemusí projevit, dokud není dostatečně pokročilá. To, co dělá rakovinu plic nebezpečnou, je její velmi zákeřná progrese. Pokud kouříte a máte také bronchitidu, mohou se objevit přetrvávající sezónní příznaky, jako je kašel, sputum, bolest zad, krev ve sputu, dušnost a bolest na hrudi. Tyto příznaky by měly zvýšit podezření na rakovinu a diagnóza by měla být zahájena na dobré klinice dříve, než bude příliš pozdě.

Jak se diagnostikuje rakovina plic?

Počítačová tomografie se primárně používá u lidí, kteří mají hmotu v plicích. Umístění a velikost nádoru je určena získaným trojrozměrným obrazem. Poté je část odstraněna tak, že se do plic pacienta dostane tenkou a flexibilní hadičkou, která se nazývá bronchoskopie nebo pod vedením CT. Tento postup se také nazývá biopsie. Když je biopsie vyšetřena patologicky, je stanovena definitivní diagnóza rakoviny.

Jaká jsou stádia rakoviny plic?

Po diagnóze rakoviny plic lékař nejprve určí stadium onemocnění. Stádium XNUMX indikuje začátek onemocnění v plicích. Druhá fáze indikuje šíření do blízkých lymfatických uzlin, třetí fáze indikuje šíření do dalších blízkých orgánů a čtvrtá fáze indikuje šíření do vzdálených orgánů. K určení správného stadia může lékař využít vyšetření PET CT, CT, MR nebo patologie.

Jak se léčí rakovina plic?

Léčba rakoviny plic Dělí se na dvě, podle toho, zda je buňka malá nebo velká. Léčbu rakoviny plic můžete vidět pod podtitulky níže.

Léčba nemalobuněčného karcinomu plic

V časných stádiích onemocnění lze nádor chirurgicky odstranit. Pokud v jiné oblasti nejsou žádné rakovinné buňky, není potřeba žádná další léčba. Teprve po operaci volá lékař v pravidelných intervalech na kontrolu. Po třetím stadiu nelze nádor z plic odstranit a používá se ozařování nebo chemoterapie. Obecně platí, že obě metody se aplikují postupně. Podstupování chemoterapie ve 36. stádiu prodlužuje váš život o dalších XNUMX měsíců. Snižuje také příznaky onemocnění.

Léčba malobuněčného karcinomu plic

Způsob léčby se u tohoto onemocnění liší v závislosti na tom, zda je onemocnění lokalizované nebo generalizované. Většinou se současně aplikuje chemoterapie a radioterapie. Vzhledem k tomu, že se nemoc velmi pravděpodobně rozšíří do mozku, je do mozku vyslán také paprsek. Ve velmi vzácných případech lze malé buňky chirurgicky odstranit. Při onemocnění se běžně používá chemoterapie.

Jaká je míra přežití rakoviny plic?

Míra přežití rakoviny plic jak následuje;

·         5letá míra přežití; 15 %

·         Míra přežití &56 při diagnóze v prvním a druhém stupni

·         V případech diagnostikovaných pozdě je životnost obvykle 1 rok.

Nejlepší země pro léčbu rakoviny plic

Jak známo, rakovina plic patří k onemocněním s nejvyšším rizikem úmrtí. Stejně tak léčba je náročný proces. K tomu musí pacient provést úspěšný výběr země. Nejdůležitějším faktorem, na který by si měl pacient při výběru této země dát pozor, je zdravotní systém dané země. Úspěšné léčby se provádějí pomocí pokročilé technologie v zemích s dobrým zdravotním systémem. Ale samotná úspěšná léčba nestačí. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý proces léčby, měla by země nabídnout pohodlí i v oblasti ubytování. Bohužel mnoho možností pro úspěšnou a kvalitní léčbu nemáte. Turecko však nabízí úspěšnou léčbu rakoviny plic. Můžete nás kontaktovat a získat léčbu v Turecku. Léčba rakoviny plic v Turecku Nabízíme vám bezplatnou poradenskou službu.

 

Yorum YazIn

Bezplatné poradenství